Allround Automotive Solutions (AAS)

nicole spenkelink

Nicole Spenkelink (AAS)

A.A.S kiest voor Duurzaam Repareren!

In de komende maanden worden alle A.A.S. schadeherstelbedrijven door de stichting Duurzaam Repareren gecertificeerd.

Voor A.A.S. is duurzaam ondernemen vorig jaar aanleiding geweest voor een gedegen marktonderzoek. “We willen graag een professioneel beleid neerzetten als het gaat om duurzaam ondernemen, vandaar dit onderzoek. Met de uitkomsten hebben we ons beleid gedefinieerd, wat in 2013  verder gestalte zal krijgen. De certificering Duurzaam Repareren  voor zowel schadeherstel als glasherstel  van de gehele keten, is onderdeel van dit beleid. Dat een grote opdrachtgever dit inmiddels als eis heeft neergelegd, brengt het alleen maar in een stroomversnelling’’, aldus Nicole Spenkelink, directeur van A.A.S.  “Wij willen concurrentievaardig blijven. Dan is verantwoord omspringen met middelen en grondstoffen, zuinig zijn op het personeel en het voorkomen van afval essentieel”.

Onlangs heeft AEGON als eerste verzekeraar het certificaat van Duurzaam Repareren verplicht gesteld aan haar schadeherstellers. In de loop van dit jaar zullen meer partijen, zowel verzekeraars als fleetowners en leasemaatschappijen, dit voorbeeld volgen. Tevens wordt de certificering door Duurzaam Repareren in toenemende mate opgenomen als eis in aanbestedingen door overheidsorganen.

De verwachting is dat alle 66 vestigingen van A.A.S. in het tweede kwartaal het certificatieproces succesvol doorlopen hebben.