Arval treedt toe tot het College van Deskundigen

logo arval

Arval, onderdeel van BNP Paribas Group, zoekt al sinds haar oprichting in 1989 naar de balans tussen mens, milieu en ondernemerschap. Dat leidt uiteindelijk tot betere resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving. Zo is Arval sponsor van de Vereniging Natuurmonumenten, volgden alle accountmanagers de Innovam training ‘duurzame mobiliteit’, compenseert Arval haar CO2-uitstoot en is het pand uitgerust met de nieuwste technieken op het gebied van energiebesparing. Mede dankzij deze inspanningen ontving Arval het ISO 14001 certificaat. Daarnaast adviseert Arval haar klanten over duurzaam wagenparkbeheer en past zij duurzaamheid toe in alle facetten van haar dienstverlening. Arval committeerde zich aan de doelstellingen van Cleaner Car Contracts met terugdringing van CO2-uitstoot van haar totale wagenpark. Dit lukt alleen door klanten onderdeel te maken van deze doelstelling.

Het is dan ook niet vreemd dat juist Arval vanuit het College van Deskundigen een bijdrage wil leveren aan milieuvriendelijk onderhoud en reparaties aan het Nederlandse wagenpark. Haar gedrevenheid op gebied van duurzaamheid en de kennis op gebied van onderhoud en reparatie is voor de stichting Duurzaam Repareren een zeer waardevolle combinatie.