Dave Bebelaar kiest voor Duurzaam Repareren!

Apeldoorn, 29 maart 2012

Duurzaam Repareren kan een nieuwe naam toevoegen aan de organisatie. En een spraakmakende. Dave Bebelaar was tot voor kort directeur van Auto Recycling Nederland (ARN) en kiest nu voor Duurzaam Repareren.

U bent als directeur van ARN betrokken geweest bij alle belangrijke initiatieven op gebied van duurzaamheid in de autobranche. Waarom heeft u besloten om Duurzaam Repareren te ondersteunen?

Bebelaar:”Ik juich alle goede initiatieven toe op het gebied van duurzaamheid. Vooral in de autobranche omdat mijn betrokkenheid daar, de laatste jaren erg groot is geweest bij verschillende projecten. Nu ik in retraite ben, houdt die betrokkenheid niet zomaar op. Ik volg nog steeds nauwgezet wat er gebeurt en probeer mijn steentje bij te dragen. Ik vind Duurzaam Repareren een uitstekend initiatief. Vooral omdat het nadrukkelijk uitgaat van de vraag van de markt en de opbrengst van duurzaamheid benadrukt. Ik ben er van overtuigd dat het een nuttige aanvulling is op de vele verbeteringen die al worden bereikt in een duurzame bedrijfsvoering in de autobranche. Daarom wil ik graag meedenken over de toekomststrategie van de stichting. Dat kan prima als lid van de raad van advies”.

U heeft altijd vanuit de collectiviteit, de branche organisaties, gewerkt, terwijl Duurzaam Repareren juist een initiatief is dat niet vanuit de collectiviteit is opgezet, maar vanuit de marktwerking. Die zij zelf de product markt combinatie noemen. Bent u van uw geloof afgestapt?

Bebelaar: “Veel zaken op het gebied van duurzaamheid worden gedreven door wet- en regelgeving en niet als gevolg van marktwerking. Het ligt voor de hand dat branche organisaties dan een belangrijke rol spelen. De initiatieven vanuit de branche organisaties zijn nodig om ondernemers te bewegen dingen te doen die ze, uit puur zakelijke overwegingen misschien niet zouden doen. Dat is complex en kan alleen collectief. Daar heb ik me in mijn vorige functie mee bezig gehouden. Tegelijkertijd werd er door ARN wel doorlopend naar gestreefd om, daar waar mogelijk, de markt zijn werk te laten doen. Duurzaam Repareren ligt dus gewoon in het verlengde van mijn eerdere activiteiten. Ik ben niet van mijn geloof afgestapt”.

Hoe serieus moet de autobranche het initiatief Duurzaam Repareren nemen volgens u?

Bebelaar:” De autobranche zal door mee te doen aan Duurzaam Repareren zelf in de praktijk ervaren dat er geld valt te verdienen met duurzaamheid. Dat is reden genoeg om het initiatief heel serieus te nemen”.

Tenslotte nog de vaste afsluitvraag: wat is uw persoonlijke relatie met duurzaamheid?

Bebelaar:”We dragen met z’n allen de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze planeet. Voor mij betekent dat het leveren van een bijdrage, hoe klein ook, aan een verantwoord beheer van natuur en milieu. Daarom probeer ik verstandig om te springen met grondstoffen, energie en voedsel en vermijd ik het om het milieu meer te belasten dan nodig is. Door mijn bijdrage aan Duurzaam Repareren kan ik daar nog wat extra’s aan toevoegen. Een bijdrage aan milieuvriendelijke mobiliteit en duurzaamheid als omzet- en winstbrenger”.