Tarieven

Certificatie

De stichting Duurzaam Repareren is een organisatie zonder winstoogmerk. Het wordt hoofdzakelijk gefinancierd uit de verstrekking van certificaten (autobedrijven) en erkenningen (leveranciers). De organisatie is in juni 2012 zijn activiteiten gestart, na het afsluiten van een pilotperiode.

Kosten certificering (algemeen) per vestiging

Groepserkenning:

Entreefee € 350,- (eenmalig), Contributie € 395,- per jaar

Individueel bedrijf:

Entreefee € 350,- (eenmalig), Contributie € 495,- per jaar

Het eenmalige entree fee is ter dekking van de administratie, het aansluitpakket, de initiële administratieve- en fysieke audit. De jaarlijkse contributie is ter bijdrage aan de organisatie en dekking van de jaarlijke administratieve en/ of fysieke audits. U hoeft niet zelf een auditbureau in te schakelen of te betalen er zijn dus geen bijkomende kosten.

Kosten erkenning leverancier

Met het entreefee wordt met name de opstartkosten en de toetsing van de aangeleverde producten, product informatie bladen en de veiligheidsbladen gedekt.

Het abonnement is ter dekking van de organisatie- en de auditkosten.

Kleine leveranciers/ producenten: € 433,- ( 1 – 40 producten) – Eenmalig entreefee € 1.250,- (bij nieuwe erkenning)
Grote leveranciers / producenten: € 867,- ( > 40 producten) – Eenmalig entreefee € 1.400,- (bij nieuwe erkenning)

Zie voor meer informatie: www.duurzaamrepareren.nl/product-leveranciers