Duurzaam Repareren stelt College van Deskundigen aan

Apeldoorn, 18 juni 2012

De stichting Duurzaam Repareren heeft met de formele benoeming van het College van Deskundigen de volgende stap gezet.

De stichting is januari jl. gestart met de pilot, die werd begeleid door een interim College. Dit College werd voorgezeten door Harry Filon, bestuursvoorzitter van de stichting. Enkele weken geleden heeft het interim College het Pakket van Eisen vastgesteld. Hiermee is de pilot afgerond en kon de volgende stap gezet worden in de uitrol van de organisatie. Het formeel benoemen van het College van Deskundigen (CvD).

Ferry Smith (ANWB) treedt aan als voorzitter van het College van Deskundigen en Angelica Gravendijk als (ambtelijk) secretaris. Harry Filon vervult geen functie in het College van Deskundigen en zal zich bezighouden met de vormgeving van de overige organisatie onderdelen.

Het College van Deskundigen is verantwoordelijk voor het beheer van het Pakket van Eisen en vervult daarmee een zeer belangrijke rol. Hiervoor kent het College een samenstelling van partijen uit zowel de vraagmarkt als de markt die duurzaam onderhoud en reparatie aanbiedt. De stichting is in zijn nopjes met de partijen die in het College van Deskundigen deelnemen en met inhoudelijke kennis van de collegeleden.

Het College (v.l.n.r.): Gerard de Bruin (ALD-Automotive), Michael Huis (AH Autoschade Herstel), Angelica Gravendijk /Secretaris(Duurzaam Repareren), Ferry Smith/ Voorzitter (ANWB), Martin Lans (Verenigde Nederlandse Fleetowners), Henk van Woerden (DEKRA), Jan Paternoster (DEKRA), Rinke Moret (Arval), Harm Nieboer (Profile Tyrecenters), afwezig: Ralf Tauber (TNT Express)