Hans van der Bruggen treedt toe tot Duurzaam Repareren

Apeldoorn, 9 februari 2012

Onlangs hebben wij een start gemaakt met het voorstellen van mensen van en rondom de stichting Duurzaam Repareren. Waarbij wij de vorige keer Tim Coronel hebben voorgesteld, net terug van de Dakar 2012. De tweede persoon die wij aan u willen voorstellen is Hans van der Bruggen. Hij zal toetreden tot de Raad van Advies. 

U bent oud-adjunct directeur van de RDW en heeft vanuit die positie vele jaren en intensief samengewerkt met de autobranche. Wat is in uw visie de relatie tussen de automotive en duurzaamheid, of wat  zou dit moeten zijn?

Hans: “Dit is een relatie die in de weg kan zitten of juist kan versterken. Als de branche zich beperkt tot, laten we maar zeggen dozen (lees: auto’s) schuiven, dan staat dit de duurzaamheid in de weg. Ik constateer echter een wending in de branche, waarbij duurzaamheid als sterkte wordt ingezet. Een verstandige draai want zeker op termijn komt dit de branche ten goede. Helaas heeft nog niet iedereen de ommezwaai gemaakt of slechts als wet- en regelgeving dit afdwingt. Qua milieu, de huidige en toekomstige generaties, maar ook economisch een onverstandige keuze of beter gezegd een doodlopende weg.”

U heeft grote ervaring in de publiek private samenwerking. Met name tussen overheid en autobranche. Is dit de belangrijkste toegevoegde waarde die u de stichting Duurzaam Repareren kunt leveren?

Hans: “Ik kan niet anders dan dit volmondig beamen, maar denk meer te kunnen bieden. Naast het genieten van AOW en pensioen ben ik o.a. binnen het onderwerp mobiliteit in de breedste zin van het woord internationaal actief gebleven. Ik ben voorzitter van de associatie van alle Europese RDW’s en van het internationale samenwerkingsverband EUCARIS (informatie uitwisseling tussen alle Europese lidstaten). Verder doe ik als ZZP-er projecten in het buitenland op het gebied van mobiliteit. Het onderwerp “duurzaamheid” staat natuurlijk internationaal letterlijk op onze agenda. De internationale informatie uitwisseling tussen de EU lidstaten gaat in toenemende mate over duurzaamheidsaspecten. De Europese Commissie wil hierover ook steeds meer van de lidstaten weten. EUCARIS kunnen we dan inzetten om dit effectief en efficiënt te laten verlopen.”

U bent dus Chairman bij de EReg en bij EUCARIS . U bent, als dank en uit waardering ,zelfs  onlangs in Belgie benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II voor uw baanbrekende werk op het gebied van internationale samenwerking. U bent dan ook de aangewezen man te vragen hoe duurzaamheid op EU niveau leeft en of een initiatief als Duurzaam Repareren Europese navolging zal krijgen?

Hans: “Zoals gezegd, de Europese Commissie, al dan niet onderdruk van het Europees Parlement of van de lidstaten, vraagt in toenemende mate om ook hier de duurzaamheid hoog te achten. De Commissie zet de lidstaten terecht onder druk door middel van wet- en regelgeving en wil hierover ook rapportages van de lidstaten ontvangen. Wereldwijd worden in het kader van de UN en in ons geval de Economic Commission for Europe, gezeteld in Genève, steeds hogere eisen gesteld aan (nieuwe) voertuigen. Soms gaat het hierbij ook om retrofit (aanpassen bestaande voertuigen). De EU volgt Genève op de voet en controleert ook de lidstaten. Het kan niet anders dan dat dit duurzaam produceren en vergezeld gaat worden door duurzaam onderhoud en repareren. Ik moet overigens ook zeggen dat ik in de nieuwe lidstaten het fenomeen duurzaam onderhoud en repareren vaker zie toegepast dan in de gevestigde oudere lidstaten. Misschien uit nood geboren maar het bewijst dat duurzaam ook iets te maken heeft met goedkoop.”

Wat is uw persoonlijke relatie met duurzaamheid?

Hans : “Ik heb ook mijn zorg hoe wij met onze leefomgeving, klimaat en planeet omgaan. Ik ben dus groot voorstander van duurzaamheid. Maar wat mij persoonlijk betreft ligt er wel een relatie met de prijs, wat kost het? In toenemende mate constateer ik dat duurzaam kostenneutraal mogelijk is. Een prima zaak natuurlijk. Bij vergelijkbare alternatieven is mijn keuze en die van ieder weldenkend mens,  duidelijk voor de duurzame oplossing. Dé opgave voor de Stichting Duurzaam Repareren zal, naast het duidelijk maken van de maatschappelijk doelstelling en voordelen, ook zijn het “bewijzen” dat duurzaam naast de “people” en de “planet” ook de “profit” ten goede komt.”