MVO

De stichting Duurzaam Repareren heeft een certificeringsprogramma, dat gebaseerd is op 
het VN-Duurzaamheidsbeginsel, zoals beschreven door de Commissie Brundtland. Het Pakket van Eisen dat ten grondslag ligt aan deze certificering is gebaseerd op het beperken van de aanspraak op bronnen, zoals grondstoffen, energie en arbeid.

De (basis) certificering geeft derhalve geen specifieke dekking op social responsibillity en/ of social retrurn, (CSR) in Nederland ook wel geduid als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Desalniettemin bestaat er bij de stakeholders en bij gecertificeerde bedrijven een behoefte om ook hieraan op gestructureerde wijze vorm te geven.

Duurzaam Repareren hanteert in haar MVO module SDR de benadering die in ISO26000 is gekozen. ISO benadrukt echter dat ISO 26000 niet bedoeld is noch geschikt is voor certificering of contractuele bepalingen. Dit is niet vreemd omdat de regeling geen feitelijke eisen stelt noch normatief is. ISO schrijft: ““Deze internationale norm is geen managementsysteemnorm. Hij is niet bedoeld of geschikt voor certificatiedoeleinden, regelgeving of contractueel gebruik. Voorstellen tot certificering, of claims betreffende certificering volgens ISO 26000 zijn een verkeerde uitleg van de bedoeling en de doelstelling, en zouden een onjuist gebruik zijn van deze internationale norm. Aangezien deze internationale norm geen eisen bevat, zou een dergelijke certificering geen bewijs van overeenstemming met deze internationale norm zijn”.

De MVO module SDR is daarom toegespitst op de automotive sector en zijn de richtlijnen omgezet naar normatieve en auditeerbare eisen. De module is (vooralsnog) alleen in combinatie met het certificaat Duurzaam Repareren te behalen. Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel binnen de MVO-scope en diverse zaken zijn binnen de certificering Duurzaam Repareren reeds geregeld en doublure en/ of overlap dient vermeden te worden.

Onderdelen

Bij het certificaat Duurzaam Repareren wordt men onderworpen aan een set van technische eisen. Deze bepalen de ‘norm’, die dynamisch is. Jaarlijks worden de eisen bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en vooral innovaties op gebied van duurzaamheid. Wat gisteren nog niet mogelijk was, is vandaag wel mogelijk en is morgen een eis in het certificatieprogramma.

Bij MVO-module gaat het in een veel hogere mate om gedrag, attitude en visie. Deze maatschappelijke norm wijzigt dus ook voortdurend. Wat wij gisteren nog acceptabel vonden, is vandaag ‘not done’. Bedrijven met de MVO-module worden getoetst op de volgende onderdelen:

1 Sociaal

 • Afspiegeling van de samenleving
 • Kwalitatieve bijdrage

2 Bedrijfsvoering

 • Due Dilligence
 • Klachtenregeling
 • Klanttevredenheid
 • Eerlijk zakendoen
 • Eerlijke marketing

3 Medewerkers

 • Inspraak
 • Werknemerstevredenheid
 • Ontwikkeling medewerkers
 • Veiligheid
 • Redelijke beloning

Duurzaamheid

 • Milieu
 • Energiegebruik
 • Duurzaam bedrijfsproces

Bedrijven met de MVO-module vind u hier: