Morien eerste demontagebedrijf

Apeldoorn, Wieuwerd, 23 maart 2015,

Eerste demontagebedrijf in Nederland Duurzaam Repareren gecertificeerd

Onlangs mocht Ronald Morien van het gelijknamige demontagebedrijf het certificaat Duurzaam Repareren in ontvangst nemen. Het is hiermee het eerste demontagebedrijf dat het certificaat mocht ontvangen.

Harry Filon meldt: ”Voor alle duidelijkheid, Morien is getoetst op de eisen die gelden voor bedrijven op gebied van Onderhoud & Reparatie en dus niet voor de demontage-activiteiten”. Morien heeft een eigen werkplaats waar men, met name in opdracht van leasemaatschappijen, motoren, versnellingsbakken en andere technische onderdelen inbouwt. Dit gebeurt nu ook duurzaam gecertificeerd.

“Onze opdrachtgevers blijken veel waarde aan het certificaat Duurzaam Repareren te hechten, maar los daarvan willen wij zelf ook toekomstbestendig zijn: zegt Ronald Morien. Daarom hebben wij ons technisch service center laten toetsen en certificeren. Wij vinden het jammer dat er geen Pakket van Eisen is dat is toegespitst op de demontagebedrijven. Maar wat niet is kan nog komen”.

Verder laat Morien weten: ”De samenwerking met Duurzaam Repareren beperkt zich niet alleen tot de certificering van het service center. Een groep toonaangevende demontagebedrijven zullen binnenkort samen met Duurzaam Repareren een kwalitatieve slag maken bij de levering van demontage onderdelen. Willen wij dat de automotive-branche meer gebruik gaat maken van gebruikte onderdelen, dan moeten wij onzekerheids-drempels wegnemen. In de nabije toekomst zullen wij hierover verder naar buiten treden”.