Natura Herstel van start

Apeldoorn, 8 juni 2015, 

Duurzaamheidskeurmerk voor naturaherstellers

De Stichting Duurzaam Repareren komt met Duurzaam Herstel, een duurzaamheidskeurmerk voor naturaherstellers in de branche brand. Dat zijn bedrijven die na een waterschade of brand in opdracht van de verzekeraar de schade komen herstellen. Het keurmerk maakt inzichtelijk welke herstelbedrijven de schade op milieuvriendelijke wijze repareren.

Het keurmerk Duurzaam Herstel is een initiatieflogo DH van a.s.r., AEGON en Unigarant. De toekenning van het keurmerk is in handen van een onafhankelijk College van Deskundigen dat op basis van objectieve maatstaven beoordeelt of er door de herstelbedrijven aan de milieueisen wordt voldaan. Voor de automotivebranche bestaat al een dergelijk keurmerk: Duurzaam Repareren. Inmiddels zijn er bijna tweeënhalf duizend duurzame automotive bedrijven gecertificeerd.

“Wij vinden het als verzekeraars belangrijk dat reparaties in onze opdracht duurzaam worden uitgevoerd. Met oog voor het milieu, de samenleving en de zorg voor de medewerkers”, zegt Onno Sleurink, manager bij a.s.r. en voorzitter van het College van Duurzaam Herstel. “Met een aantal vooruitstrevende verzekeringsmaatschappijen hebben wij daarom dit initiatief opgepakt”.

De afgelopen periode is een pakket van eisen voor het keurmerk ontwikkeld. Hierbij is nauw samengewerkt met bouwbedrijven, glasreparateurs, elektronica reparateurs, interieurherstellers en reconditioneringsbedrijven “In de komende weken zullen wij de pilotpartners certificeren. We kunnen dan in de praktijk zien of de eisen uitvoerbaar en auditeerbaar zijn”, aldus Angelica Gravendijk, secretaris van Duurzaam Herstel.

De komende weken worden Novanet (interieur), Nomot (interieur), de Larsa Group (elektronica), Reconditioneringsgroep Nederland (RGN), HerstelDirect (bouw) en SRVC (glasherstel) als eerste bedrijven gecertificeerd. Als deze certificatie is afgerond, volgt een evaluatie en worden de eisen door het College waar nodig bijgesteld.

Na afsluiting van de pilot kunnen ook andere doelgroep bedrijven worden gecertificeerd en zullen naar verwachting ook meer verzekeraars zich bij het initiatief aansluiten.