Pakket van Eisen Duurzaam Repareren vastgesteld

Het College van Deskundigen van de stichting Duurzaam Repareren heeft het Pakket van Eisen vastgesteld. Hiermee sluit de stichting de pilotperiode af en staat men aan de vooravond van de landelijke uitrol.

December jl. is er een pilot gestart met bedrijven van The Alwaysbemobile Company. Doel was inzicht te krijgen welke eisen er op duurzaamheid kunnen worden gesteld aan auto- en schadeherstelbedrijven. De DEKRA heeft de toetsing uitgevoerd en onlangs heeft het College van Deskundigen het Pakket van Eisen vastgesteld.

Men kan echter niet spreken van een ‘definitieve’ versie. Het Pakket van Eisen wordt jaarlijks aangepast, omdat men het streven heeft om ‘de lat steeds hoger te leggen’. De technische ontwikkelingen bieden voortdurend nieuwe mogelijkheden tot nog duurzamere oplossingen.

Het huidige Pakket van Eisen zal over zes maanden opnieuw door het College ter hand worden genomen. Dit komt met name omdat de eisen voor schadeherstel verdergaand gespecificeerd zullen worden.

Het is nu helder waaraan de autobedrijven moeten voldoen om duurzaam onderhoud, reparatie en schadeherstel uit te voeren volgens de eisen van het College, waarin alle belangrijke marktpartijen vertegenwoordigd zijn. De stichting sluit hiermee de pilotfase af en begint aan de landelijke uitrol. Het is vanaf nu voor alle bedrijven mogelijk zich bij de stichting aan te melden.

Het Pakket van Eisen 1.5 is hier te downloaden