Samenwerking met AkzoNobel geeft Stichting Duurzaam Repareren wind in de zeilen

 

Dit persbericht is door Akzo-Nobel uitgedaan op maandag 4-3-2013

 

Vandaag maken AkzoNobel en de Stichting Duurzaam Repareren hun samenwerking bekend. Beide organisaties bevorderen elk op hun eigen manier de duurzaamheid in de Nederlandse autoschadeherstelbranche en bundelen nu hun krachten voor dat doel.

Stichting Duurzaam Repareren legt in de komende periode de producten van de verschillende merken van AkzoNobel voor de autoschadeherstelsector langs haar Pakket van Eisen. Met dit eisenpakket wordt de duurzaamheid van bedrijven in de sector objectief vastgesteld en gecertificeerd. Zo kunnen opdrachtgevers duurzaamheid meewegen in hun keuze voor een schadehersteller, garagebedrijf of glasbedrijf. AkzoNobel ondersteunt ondernemers in de schadeherstelbranche daarin met duurzame oplossingen, innovatieve producten, maar ook advies en dienstverlening op maat om ondernemingen duurzaam te laten groeien.

Platform voor marktpartijen

“Samenwerken met AkzoNobel geeft ons de wind in de zeilen”, zegt Harry Filon, voorzitter van de Stichting Duurzaam Repareren. Zijn organisatie wil dat opdrachtgevers duurzaamheid kunnen meewegen. De Stichting brengt alle partijen in het marktveld bij elkaar om gezamenlijk meer transparantie en grotere duurzaamheid te bereiken.

Welkome expertise

De expertise van AkzoNobel op het gebied van duurzaam werken in de autoschadeherstelbranche is bij de Stichting zeer welkom. Met innovatieve technologie maakt de lakleverancier kwaliteitsproducten waarmee de autoschadebranche effectief en milieuverantwoord werkt. Bovendien ondersteunt AkzoNobel al jaren zijn afnemers met advies en dienstverlening op maat, zodat ze hun onderneming succesvol kunnen runnen, ook op langere termijn.

Duurzaam doel dichterbij

De andere strategische partners van de Stichting Duurzaam Repareren vertegenwoordigen zowel consumenten als marktpartijen. Elk brengt zijn eigen specialisme in duurzaamheid mee. “We kijken ernaar uit om samen ons doel dichterbij te brengen”, zegt Jan Hemmink, Manager Strategic Accounts bij AkzoNobel. “Door in dit platform kennis te delen en te genereren dragen we nog meer bij aan een succesvolle en duurzaam werkende autoschadeherstelbranche in Nederland.”

Koplopers in duurzaamheid

“Om aan kop te blijven als schadebedrijf moet je duurzaamheid deel laten uitmaken van je bedrijfsvoering”, zegt Jan Hemmink. “AkzoNobel is zelf koploper in duurzaamheid: we staan al jaren in de top van de prestigieuze Dow Jones Sustainability Index. Onze klanten helpen we om in hun markt voorop te blijven lopen. Ze presteren meetbaar beter dan hun concurrenten op klassieke thema’s als procesefficiency en klanttevredenheid. En ze

voldoen aan de hoogste standaarden voor afvalreductie, energiebesparing, veiligheid en de ontwikkeling van medewerkers. Om dat te bereiken bieden wij ondersteuning op alle vlakken en blijven we vooral innoveren op het gebied van duurzaamheid.”

Voorbehoud Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals AkzoNobels groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, producten in de pijplijn en productgoedkeuringen. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico’s, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management, ondersteund door informatie afkomstig van externe specialisten. Een uitgebreidere toelichting op de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten vindt u in ons meest recente jaarverslag, dat u kunt vinden op onze website www.akzonobel.com.

Innovatief

De toewijding van AkzoNobel aan duurzaamheid blijkt ook uit de producten waarmee schadeherstelbedrijven kunnen werken. De topmerken Sikkens® en Lesonal® omvatten producten op basis van de UV-technologie, die aanzienlijk sneller drogen. Dat levert

tijdwinst op, maar ook minder energieverbruik, minder materiaalverbruik en minder restafval. “Deze voorbeelden onderstrepen hoezeer duurzaamheid in ons DNA zit”, vindt Jan Hemmink.