Unigarant en ANWB tekenen voor samenwerking

Unigarant en ANWB verzekeren geven verdere invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in de verzekeringsbranche een ‘trending topic’. Onlangs tekende Lidwien Suur, algemeen directeur Unigarant en ANWB verzekeren, de intentieverklaring van de stichting Duurzaam Repareren.

Unigarant en ANWB verzekeren willen ondernemen met oog voor People (mensen), Planet (milieu en maatschappij) en Profit (winst en continuïteit van de onderneming). Het is belangrijk een balans te vinden tussen deze drie elementen om nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor de mens, maatschappij en milieu te realiseren.

Die balans vindt Unigarant terug bij de stichting Duurzaam Repareren, waarvan de ANWB vanaf de start betrokken is. Unigarant en ANWB verzekeringen zijn hier onderdeel van. Met het aangaan van de samenwerking eisen beide organisaties nu ook dat haar schadeherstellers duurzaam werken.

“Wij willen graag een duurzame relatie met onze herstellers, maar dat kan alleen als zij duurzaam werken”, zegt Lidwien Suur. “Minder energieverbruik, minder afval, minder grondstoffen en de zorg voor mens en milieu is beter voor de samenleving en de kostenbeheersing. Ook op de langere termijn. Het draagt bij aan een duurzame mobiliteit en de mogelijkheid om ook in de toekomst uitstekende verzekeringen tegen marktconforme prijzen te kunnen bieden”.

Met deze stap sluit Unigarant zich aan bij de koplopers in duurzaamheid in de automotive. In de koplopergroep zitten naast verzekeraars ook fleetowners, autoleasemaatschappijen en de ANWB.