Univé stimuleert duurzaam repareren

Persbericht – Assen, 20 mei 2014

Univé heeft zich aangesloten bij stichting Duurzaam Repareren. Hiermee stimuleert Univé dat reparatieopdrachten milieuvriendelijk worden uitgevoerd.

Vanuit haar coöperatieve inslag hecht Univé veel waarde aan een duurzame en betrokken samenleving. Univé is een organisatie van, voor en door mensen en wil daarom ook een maatschappelijk meerwaarde hebben voor haar omgeving. Door zich aan te sluiten bij de stichting Duurzaam Repareren geeft Univé nadere invulling aan duurzaam.

“Onze leden vinden dat een reparatie, naast goed en veilig, ook duurzaam uitgevoerd moet worden. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier om onze leden hierin tegemoet te komen. Dit hebben we gevonden in de stichting Duurzaam Repareren”, aldus Marcel Spronk, directeur Schade bij Univé. Deze stichting toetst autobedrijven op genomen kwalitatieve en organisatorische maatregelen om het milieu te ontzien. Dit geldt in het bijzonder voor reparaties, het onderhoud en het schadeherstel van motorvoertuigen.

Een andere belangrijke overweging om definitief te kiezen voor ‘Duurzaam Repareren’ zijn onze schadeherstelbedrijven. Spronk: “80% van onze schadeherstellers is al aangesloten bij de stichting Duurzaam Repareren, een belangrijk signaal dat ook zij geloven in de missie van deze stichting”. Univé geeft de overige 20% tot 1 januari 2016 de gelegenheid om de certificering rond te krijgen.

——————————————-  einde bericht  ————————————————-
unive002 klein
Toelichting bijgevoegde foto: Op maandag 19 mei 2014 heeft Marcel Spronk namens Directie Schade een intentieverklaring getekend samen met mevrouw Gravendijk van de stichting Duurzaam Repareren. Met deze ondertekening stimuleert Univé dat reparatieopdrachten milieuvriendelijk worden uitgevoerd en geeft Univé een nadere invulling aan duurzaam.

Noot voor redactie
Corine Rodenburg
Woordvoerder Univé
Tel: 0592 – 34 88 44
E-mail: pers@unive.nl

Over Univé

Univé is een coöperatieve verzekeraar zonder winstoogmerk. Dat betekent dat de klantbelangen centraal staan en niet het streven naar winst. Als totaalverzekeraar biedt Univé naast brand-, schade- en zorgverzekeringen ook levensverzekeringen en hypotheken aan. Circa 1,4 miljoen verzekerden hebben in totaal zo’n 4 miljoen verzekeringen voor personen en/of objecten bij Univé afgesloten. Deze verzekerden weten de uitgebreide verzekeringen, lage premies en prima service te waarderen. Dit blijkt uit het feit dat Univé in diverse klantenonderzoeken als meest klantvriendelijke verzekeraar uit de bus komt. Univé heeft circa 150 vestigingen door heel Nederland. Meer informatie over Univé vindt u op www.unive.nl.